logo Aikido Centrum Haarlem

Aikido Centrum Haarlem

Woorden en begrippen verklaard

Print deze pagina

 

Japanse Begrippen in Aikido

Aikido Ai= harmonie, ki= energie, do= weg/wijze
BudoWeg van de krijger; de weg die het gevecht overbodig maakt
DojoTrainingsruimte voor krijgskunsten
O-SenseiMorihei Ueshiba, grondlegger van Aikido
KamizaHoge kant van de mat met foto van O-Sensei
ShomenVoorkant, i.c. van de dojo
TatamiMat
ReigiEtiquette
SeizaZittende positie op de knieën
Hara, seika tandenLichaamscentrum, vlak onder de navel
ShiseiHouding; zowel fysiek als mentaal
KamaeHouding; gerelateerd aan situatie
UkeKeru – ontvangen; hij die ontvangt/ondergaat
Nage (zie ook Tori)Nageru – werpen; hij die werpt/uitvoert
Tori (zie ook Nage) Hij die werpt/uitvoert
Tai-sabakiLichaamsverplaatsing; tai - lichaam
IrimiInstappen
TenkanUitdraaien (na instappen)
UkemiValbreken, ontvangen van de techniek
Mae ukemiVoorwaartse val
Yoko ukemiZijwaartse val
Ushiro ukemiAchterwaartse val
OmoteVoorzijde
UraAchterzijde
AtemiSlag, stoot (in aikido om aanval te verstoren)
Ma-aiAfstand (relatief)
HanmiHalfstand
GiWit pak
ObiBand
HakamaTraditionele wijde broek
ZoriSlippers
Jo, bokken, tantoStok, houten zwaard, houten mes
One gaeshi masuGroet bij begin
Domo arigato gozaimasjtaDankgroet (aan het eind van een les)

Japans Tellen in Aikido

1Ichi
2Ni
3San
4Shi
5Go
6Roku
7Shichi
8Hachi
9Ku
10Ju
11ju ichi
12ju ni etc …..
20ni ju
21ni ju ichi etc….

Werkvormen en technieken in Aikido

Algemene werkvormen

Kihon-wazabasistechnieken
Henka-wazagevarieerde technieken
Tachi–wazastaande technieken
Suwari-wazagrondtechnieken
Ushiro-wazatechnieken na aanval van achterzijde
Hanmi-handachi-wazauke staand, tori op knieën
Kaeshi-waza overnametechnieken
Jiju-wazavrije toepassing van technieken

Aanvalstechnieken in Aikido

Ai-hanmi katatedoripolspakking kruislings
Gyaku-hanmi katatedoripolspakking gespiegeld
Mune-dorireverspakking
Sode-dorielleboog mouwpakking
Hiji-dorielleboogpakking (van achteren)
Eri-dorikraagpakking (van achteren)
Kata-dorischouderpakking
Ryokata-doripakking van twee schouders
Katadori-menuchischouderpakking met slag op hoofd
Ryote-doripakking van beide polsen
Katateryote-doritwee handen pakken een pols
Shomen-uchvertikale slag op hoofd
Yokomen-uchidiagonale slag tegen de nek
Jodan-stukistoot tegen hoofd
Chudan-tsukistoot tegen buik
Mae geritrap recht naar voren
Mawashi gerischuine trap

Controle- en werptechnieken in Aikido

1. Katame-waza: controletechnieken  (katame= controle, waza= techniek)

Ikkyo eerste techniek
Nikyotweede techniek, polsklem
Sankyoderde techniek, polsdraai
Yonkyovierde techniek, onderarm fixering
Gokyovijfde techniek, igv. Mesaanval
Rokkyu/hijikime osaezesde techniek, elleboogklem

2. Nage-waza: werptechnieken (nage= werpen, waza= techniek)

Shiho-nageshi= vier ho= richting; vier richtingenworp
Kote-gaeshikote= pols gaeshi= zwaai
Irimi-nageirimi= instappen
Tenchi-nagetenchi= hemel/aarde
Koshi-nagekoshi= heup
Kokyu-nagekokyu= in- en uitademen
Ude-kime-nageude= arm, kime= kracht

Oefenvormen met wapens in Aikido

Jo-suburi, ken-suburiherhaald oefenen van enkelvoudige bewegingen met stok of zwaard
Kata met ken of joherhaald oefenen van enkelvoudige series met stok of zwaard
Kumi-jo, kumi-tachipartneroefeningen met stok, met zwaard
Jo/tachi/tanto-doriontwapenen van stok/zwaard/mes
Jo nagewerpen met stok